Mededeling - Mededeling 096

Het loodgehalte van drinkwater

Rapporten

Drinkwater kan in belangrijke mate bijdragen aan de blootstelling van de mens aan lood, met name in gebieden met loden leidingen. In Nederland komen naar schatting nu (1985) nog 560.000 panden met een loden dienstleiding voor. Ongeveer 110.000 hiervan bevatten een inwendige tinlaag. Exacte gegevens over het aantal woningen met een loden binneninstallatie ontbreken vrijwel. Het vaststellen van het loodgehalte van drinkwater bij aanwezigheid van loden leidingen geschiedde tot op heden door middel van bemonstering van individuele wooneenheden. Deze methode is tijdrovend en kostbaar en zeker voor een grootschalig onderzoek niet geschikt. Dit rapport beschrijft een nieuwe methode, waarmee per voorzieningsgebied (watertype) het gemiddelde loodgehalte van het drinkwater uit loden leidingen bepaald kan worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?