Mededeling - Mededeling 093

Maximum momentane waterverbruiken

Rapporten

De Werkgroep Momentane IJaterverbruiken van de Com-
missie Distributie van het KIWA heeft metingen ver-
richt naar het maximum momentane waterverbruik door
een aantal specifieke categorie├źn van verbruikers.
Gemeten is in woongebouwen, kantoren, scholen, be-
jaarden- en verpleegtehuizen en sportcomplexen.
Het doel was om na te gaan of het wel zinvol is,
voor het ontwerpen van toevoerleidingen naar drink-
waterinstallaties, uit te (blijven) gaan van de tot
nu toe gebruikelijke Q dn-methode.
De conclusie van de Werkgroep is, dat er voor de
verschillende situaties aangepaste ontwerprichtlij-
nen te geven zijn.
In de nieuwe richtlijnen wordt bovendien gebruik
gemaakt van variabelen die bij het ontwerp goed
zijn na te gaan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?