Mededeling - Mededeling 091

Hygienische maatregelen bij werkzaamheden aan het distributienet

Rapporten

In deze mededeling wordt een aantal hygiënische
maatregelen bij werkzaamheden aan het distributie-
net en reinwaterreservoirs beschreven. De bedoeling
van deze maatregelen is dat zij in de plaats komen
van de VEWIN-richtlijnen van 1964. Het uitgangspunt
van de samenstellers is dat zoveel mogelijk preven-
tief en schoon werken de beste manier is om besmet-
tingen te voorkomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?