Mededeling - Mededeling 91

Hoofdpunten uit Mededeling 91

Rapporten

Werkzaamheden aan het distributienet voor drinkwater vinden
dagelijks plaats. Bij elke ingreep bestaat de kans op
besmetting. Deze kans kan worden verkleind door het nemen
van de juiste hygiënische maatregelen.
In KIWA mededeling 91 zijn hygiënische maatregelen voor
werkzaamheden aan het distributienet en aan reinwaterreservoirs
beschreven. De maatregelen zijn bedoeld om de
VEWIN richtlijnen van 1964 te vervangen. Het uitgangspunt
van mededeling 91 is dat zoveel mogelijk preventief en
schoon werken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?