Mededeling - Mededeling 089

Drinkwater uit oevergrondwater, Hydrologie kwaliteit en zuivering

Rapporten

Op 24 plaatsen gelegen aan de rivieren Lek, Waal en
andere Rijntakken wordt jaarlijks in totaal onge-
veer 70 miljoen m3 drinkwater bereid uit oever-
grondwater, dat wil zeggen grondwater dat voor ten
minste 10 % uit geinfiltreerd rivierwater (oever-
filtraat) bestaat. Dit drinkwater voldoet aan de
eraan gestelde eisen. Een uitzondering hierop vormt
in enkele gevallen de smaak van het water. Om deze
reden is de aanwezigheid van organische stoffen in
het drinkwater uitvoerig onderzocht

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?