Mededeling - Mededeling 086

Gedrag bodemverontreinigingen

Rapporten

In 1983 is een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd
om inzicht te verkrijgen in het transportgedrag
van verontreinigingen in de bodem in relatie tot
permeatie van organische verbindingen door drink-
waterleidingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?