Mededeling - Mededeling 085

Permeatie en drinkwaterleidingen

Rapporten

Sinds eind 1981 wordt bij het KIWA onderzoek ver-
richt naar de permeat ie van organische verbindingen
door diverse typen drinkwaterleidingbuizen, te we-
ten: lage en hoge dichtheid polyetheen (LDPE en
HDPE), polyvinylchloride (PVC), asbest-cement (AC)
en beton. Tevens is oriƫnterend onderzoek verricht
naar de permeabiliteit van rubberringen. In het on-
derzoek staat de vraagstelling centraal of de ver-
eiste kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd kan
blijven wanneer genoemde typen drinkwaterleiding-
buizen in met organische verbindingen verontreinig-
de grond zijn gelegen.
Deze Mededeling rapporteert de resultaten die zijn
behaald gedurende het tijdsbestek 1982-1984.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?