Mededeling - Mededeling 084

Mededeling 084 Nitraat en drinkwatervoorziening

Rapporten

In deze mededeling wordt de huidige informatie over de relatie nitraat en drinkwatervoorziening samengevat. Op grond hiervan kan worden nagegaan of verder onderzoek noodzakelijk is, en indien dit het geval is op welke wijze dit zou moeten worden uitgevoerd.
De maximaal toelaatbare concentratie (MTC) voor nitraat in drinkwater is 1 juli 1984 verlaagd van 100 naar 50 mg/1 NO3. Daar anderzijds de concen-tratie van nitraat in grondwater, grondstof voor tweederde van het drinkwater, stijgt,vormt nitraat in Nederland, en ook daarbuiten, in toenemende mate een probleem voor de drinkwatervoorziening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?