Mededeling - Mededeling 083

De invloed van de waterkwaliteit op de ontzinking van duplex messing

Rapporten

Er zijn verschillende factoren die een invloed
hebben op de ontzinking van messingfittingen. De
belangrijkste hiervan zijn: de microstructuur van
het messing, de waterkwaliteit, de temperatuur van
het water, de toegepaste vloeimiddelen en de expo-
sitieomstandigheden. Dit onderzoek is ingesteld om
de invloed van de waterkwaliteit op de ontzinking
vast te stellen. Hiertoe zijn fittingen onderzocht
uit de voorzieningsgebieden van negen pompstations.
Ontzinking blijkt bij alle onderzochte watertypen
op te treden. De snelheid van ontzinking neemt toe
met een afnemend bicarbonaatgehalte. Ook hoge chlo-
ridegehalten doen de ontzinkingssnelheid toenemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?