Mededeling - Mededeling 082

Macroparameters bij Duininfiltratie

Rapporten

Kwaliteitsveranderingen van oppervlaktewater (bij duininfiltratie)
kunnen worden onderverdeeld in (a) veranderingen in de zogenaamde
macroparameters, dat wil zeggen hoofd- en nevenbestanddelen van water
plus een aantal som- of groepsparameters, beide in de orde van
mg/l~ (b) veranderingen in anorganische microverontreinigingen~ (c)
veranderingen in organische microverontreinigingen; (d) microbiologische
veranderingen en (e) veranderingen in toxiciteit.
In dit rapport wordt uitsluitend aandacht geschonken aan macroparameters
(zie tabel 3.2) bij open infiltratie, d.w.z met hiervoor bestemde
vijvers of kanalen. In KIWA-Mededeling 81 met als titel “Microverontreiniging en duininfiltratie”
(onder redactie van Stuyfzand, 1984g) komen de punten b t/m e aan de orde.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?