Mededeling - Mededeling 081

Mededeling 081 Microverontreiniging en duininfiltratie

Rapporten

Een belangrijk aspect van het infiltreren van op-
pervlaktewater in de duinen is de optredende kwali-
teitsverandering van het water in hygiënisch op-
zicht: “Van hygiënisch onbetrouwbaar oppervlaktewa-
ter wordt op bedrijfszekere wij ze een betrouwbaar
grondwater gemaakt”. De vraag bij deze stelling is,
in hoeverre dit aantoonbaar optreedt, van welke
factoren deze transformatie afhangt en wat het
verdere lot van de verwijderde stoffen en organis-
men is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?