Mededeling - Mededeling 080

Ecologie en grondwaterwinning

Rapporten

Het rapport Ecologie en Grondwaterwinning is tot
stand gekomen in het kader van het VEWIN-speurwerk-
programma. Met de totstandkoming van dit rapport
wordt de eerste fase van het project “Ecologie en
Grondwaterwinning” afgesloten.
Het rapport wil een handleiding zijn met name voor
diegenen in de bedrijfstak die uit hoofde van hun
functie te maken hebben (of krijgen) met de problema-
tiek van de ecologische gevolgen van grondwaterwin-
ning.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?