Mededeling - Mededeling 079

Ervaringen met diepinfiltratie

Rapporten

Het onderzoek zoals dat in opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VENIN) en in directe samenwerking met
een aantal waterleidingbedrijven en een aantal geinteresseerde instanties wordt uitgevoerd, heeft tot doel die kennis en inzichten te vergaren die
noodzakelijk zijn om persputten op praktijkschaal te kunnen toepassen. In deze bijdrage – een inleiding op het voorliggende rapport – zal worden uiteengezet hoe het onderzoek is georganiseerd en wat de doelstellingen zijn van de deelonderzoeken. Tevens wordt een beeld gegeven van de experimenten
(of plannen daartoe) zoals die uitgevoerd worden door Nederlandse waterleidingbedrijven en het KIWA.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?