Mededeling - Mededeling 078

Ondergrondse ontijzering, een evaluatie van uitgevoerd onderzoek

Rapporten

Verschillende waterleidingbedrijven voeren praktijkexperimenten uit op het gebied van de ondergrondse onti jzering en ontmanganing.
Deze activiteiten worden gecoördineerd binnen de Werkgroep Ondergrondse Ontijzering. In dit verslag worden de verkregen resultaten vanaf de oprichting (maart 1979) tot begin 1982 beschreven en geëvalueerd. Gedurende deze periode zijn in totaal 14 puttenvelden bij het onderzoek betrokken geweest. In 12
gevallen waren de experimenten gericht op de ondergrondse ontijzering en in 2 op de ondergrondse ontmanganing.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?