Mededeling - Mededeling 077

Geluidhinder in drinkwaterinstallaties

Rapporten

In woningen en woongebouwen wordt vrij vaak hinder
van het geluid ondervonden veroorzaakt door drink-
waterinstallaties. Eventueel hiertegen te nemen
maatregelen vragen een inzicht in de aard en het
ontstaan van dit geluid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?