Mededeling - Mededeling 073

Bepaling van de kalkverzadigingsindex van water

Rapporten

In het verleden zijn veel publikaties verschenen
over de verzadigingsindex met betrekking tot calci-
umcarbonaat in water.
Dientengevolge gebruiken de waterleidinglaboratoria
een aantal verschillende berekeningswijzen voor de
bepaling van deze parameter.
Dit wordt een ongewenste situatie geacht omdat de
afwijkingen tussen de resultaten van de verschil-
lende berekeningswijzen aanzienlijk kunnen zijn.
Deze mededeling geeft een overzicht van de belang-
rijkste berekeningswijzen en doet een voorstel voor
een uniforme methode van berekening van de verzadi-
gingsindex.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?