Mededeling - Mededeling 072

Verstopping van persputten Hoofdlijnen

Rapporten

Kunstmatige in fil t r a t i e (grondwateraanvulling) is een belangrijk proces b i j d e drinkwaterbereiding i n
Nederland en elders. H e t onderzoek van de Nederlandse waterleidingbedrijven en enkele andere belanghebbenden
wordt sinds 1973 i n VEWIN*-verband uitgevoerd en gefinancierd, onder begeleiding van d e C o m m i s s i e I n f i l t r a t i e van h e t KIWA.
Specialistische onderwerpen als h e t pe.rsputtenonderzoek worden i n diverse werkgroepen nader onderzocht. D e participanten ( z i e voorwoord)
z i j n i n de werkgroepen en v e e l a l tevens i n de Commissie vertegenwoordigd. D i t rapport is t o t stand gekomen onder begeleiding
van d e Werkgroep Persputten ( z i e appendix B) . H e t onderzoek d a t is begeleid door de beide andere werkgroepen van d e Commissie I n f i l t r a t i e (de ‘Werkgroep Hydrologie van Persputsystemen” en de “Werkgroep HygiĆ«nische Aspecten b i j Bodempassage” ) , z a l
afzonderlijk worden gerapporteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?