Mededeling - Mededeling 071

Verstopping van persputten

Rapporten

Het kunnen beheersen van de technische problemen die spelen bij de diepe in filtratie van gezuiverd oppervlaktewater is een eerste vereiste om pers-
putten te kunnen toepassen. In de praktijk betekent dit met name dat de verstopping, die bij persputten zo’n grote rol speelt, beheerst moet kunnen worden. Hierop is dit rapport gericht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?