Mededeling - Mededeling 070

Ontwerp standaardbekerglasproefapparaat en vergelijkend onderzoek van vlokmiddelen

Rapporten

Uit voorgaande onderzoekingen van vlokmiddelen is
het wenselijk gebleken te komen tot een standaardi-
satie van een bekerglasproefapparaat met een een-
duidig voorschrift.
Ten einde dit mogelijk te maken is onderzoek ver-
richt naar de uitvoering van roerdertypen en keer-
schotten. Bij de uitvoering hiervan stond de wens
van een snelle menging centraal

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?