Mededeling - Mededeling 069

Virologisch onderzoek van drinkwater

Rapporten

Omdat het klassieke bacteriologische onderzoek van
water geen betrouwbare informatie geeft over de
aan- of afwezigheid van virussen en i n het buiten-
land virussen werden aangetoond i n drinkwater, d a t
volgens conventionele methoden, inclusief desinfec-
tie was bereid, werd i n Nederland een begin gemaakt
m e t virologisch onderzoek om na te gaan of derge-
l i j k onderzoek deel moet gaan uitmaken van de ver-
plichte kwaliteitscontrole van drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?