Mededeling - Mededeling 066

Bepalen van het kalk-koolzuurevenwicht na ontzuren

Rapporten

In dit rapport worden enkele methoden besproken
voor het bepalen van de ligging van het kalk-kool-
zuurevenwicht bij ontzuring. Ingegaan wordt op de
ontzurings- en evenwichtsreacties, de vergelijking
en de curve van Tillmans, het driedimensionale
diagram van Kleijn, het Guigues-diagram, de verza-
digingsindex van Langelier en het nomogram van
Hoover

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?