Mededeling - Mededeling 064

Mededeling 064 Stand van zaken bij de toepassing van aktieve kool voor de drinkwaterbereiding in Nederland

Rapporten

Sinds 1971 wordt bij de Nederlandse Waterleiding-
bedrijven en het KIWA onderzoek verricht op het
gebied van de toepassing van aktieve kool voor de
drinkwaterbereiding. Dit onderzoek is uitgevoerd
onder auspiciĆ«n van de Werkgroep “Aktieve Kool”
van het KIWA. Dit door de Werkgroep opgestelde
– rapport beoogt een overzicht te geven van de
“stand van zaken bij de toepassing van aktieve
kool voor de drinkwaterbereiding in Nederland”. In
dit rapport is de in het tijdvak 1971-1981 verwor-
ven kennis weergegeven, zijn de verkregen resulta-
ten geƫvalueerd en zijn aanbevelingen voor verder
onderzoek geformuleerd waarvan sommige naar de me-
ning van de Werkgroep een hoge prioriteit hebben.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?