Mededeling - Mededeling 060

Mededeling 060 Drukzones in landelijke gebieden

Rapporten

I n l a n d e l i j k e gebieden v e r d i e n t h e t in-
s t e l l e n van drukzones o v e r h e t algemeen
aanbeveling. U i t economische overweg ingen
b l i j k t h e t bouwen van een distributiepomp-
s t a t i o n de beste voorziening. D i t g e l d t a l
zodra de af stand tot h e t produktiepomps ta-
t i o n g r o t e r wordt dan c i r c a 15 km. Ook
u i t h e t oogpunt van bedrijfszekerheid bie-
den distributiepompstations e e n goede ga-
r a n t i e voor de w a t e r l e v e r i n g ; r e s e r v o i r s
z i j n gedimensioneerd o p d e maximum dag.
B i j breuk i n de t r a n s p o r t l e i d i n g kan nog
enige t i j d u i t h e t reservoir worden geput.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?