- Mededeling 058

Mededeling 058 Het ontwerpen en berekenen van leidingnetten

Rapporten

Het ontwerpen en berekenen van leidingnetten is op Zich
een eenvoudige zaak, wanneer eenmaal de uitgangspunten
Zijn bepaald. Over deze uitgangspunten bestaan evenwel
verschillen van inz1cht. Deze verschillen komen in dé
eerste plaats voort uit plaatselijke omstandigheden, maar
ook persoonlijke vi51es, die vaak intuïtief tot stand
Zijn gekomen, spelen hierbij mee.
In dit rapport is ingegaan op enkele van de belangrijkste
uitgangspunten, te weten:
1. het meest economische drukverlies
2. de bedrijfszekerhe1d
3. de brandbluseisen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?