Mededeling - Mededeling 056

De persput te Leiduin

Rapporten

Bij de drinkwatervoorziening in het westen van Nederland
wordt kunstmatige infiltratie door middel van open -kanalen
of vijvers toegepast. De hiermee bereikte kapaciteitsvergroting
van de winplaatsen vindt plaats door in aanzienlijke
oppervlakten duingbied meer of minder voorgezuiverd oppervlaktewater
te infiltreren. Belangrijke aspekten van deze
infiltratie zijn: de afvlakking en verbetering van de kWaliteit
en de voorraadvorming. De voorraad, die ,op deze manier
kan worden opgebouwd, is van groot belang. In tijden dat de
inname van het ruwe water aan beperkingen onderhevig is,
bijvoorbeeld uit kwaliteitsoverwegingen, is men in belangrijke
mate op deze voorraad aangewezen.
Door de toenemende vraag naar drinkwater en de noodzaak
van omvangrijker voorraadvorming ten gevolge van de afnenemende
kwaliteit van het oppervlaktewater, ontstaat de behoefte
aan een vergroting van de kapaciteit van de infiltratiewerken.
De beschikbare ruimte voor dergelijke werken
is echter beperkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?