Mededeling - Mededeling 055

Slibverwerking met behulp van filterpersen

Rapporten

De verwerking van het slib dat bij de drinkwaterberei-
ding vrijkomt kan beschouwd worden als een noodzakelijk
nevenproces bij de waterzuivering. De slibverwerking
kan niet los worden gezien van de drinkwaterbereiding
aangezien de hierbij toegepaste zuiveringstechnieken
mede bepalen welke kwaliteit slib wordt geproduceerd en
in welke hoeveelheid. ‘let het oog op de kosten van
slibverwerking is het derhalve zinvol bij het onderzoek
naar het toe te passen zuiveringssysteem aandacht te
schenken aan de mogelijkheden om de slibproduktie te
beperken. In het algeneen levert de verwerking van het
slib dat bij het coagulatieproces onstaat de meeste
problemen op. 3e verwerking hiervan komt neer op het
ontwateren en storten van het residu.
Eén van de mogelijkheden om het slib kunstmatig te ont-
wateren is filterpersen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?