Mededeling - Mededeling 054

Wisselwerking tussen drinkwater en leidingmateriaal

Rapporten

Stabiliteitseisen voor te distribueren drinkwater zijn geëvalueerd op grond van vier aspekten:
– de minimalisering van opname van toxische stoffen uit leidingen, met name lood en koper;
– het voorkomen van ontoelaatbare corrosie van leidingmaterialen ;
– het voorkomen van hinderlijke afzettingen in leidingen en installaties;
– de buffercapaciteit van het water met betrekking tot een mogelijke pH-daling tijdens de distri-butie
ten gevolge van bacteriële oxydatieprocessen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?