Mededeling - Mededeling 053

De verwijdering van zouten en organische verbindingen met behulp van celluloseacetaatmembranen

Rapporten

Ofschoon hyperfiltratie oorspronkelijk als ontzou-
tingstechniek is ontwikkeld, rijst de vraag in hoe-
verre dit proces in staat is organische verbindingen
uit het water te verwijderen.
In oppervlaktewater en in afvalwater zijn vele or-
ganische verbindingen in opgeloste of in colloĂ¯dale
toestand aanwezig.
Indien hyperfiltratie voor de behandeling van deze
typen water wordt toegepast, is het belangrijk enig
inzicht te verkrijgen in de factoren, die bepalen
in welke mate deze organische verbindingen door het
membraan worden tegengehouden.
In deze beperkte studie, waarin voornamelijk cellu—
loseacetaatmembranen zullen worden beschouwd, zal
op dit onderwerp nader worden ingegaan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?