Mededeling - Mededeling 051

Mededeling 051 Flashverdamoing

Rapporten

De meertraps ontspanverdamper is het type verdamper
dat het meest in aanmerking komt om toegepast te
worden voor de ontzilting van brak oppervlaktewater
en zeewater.
De ervaringen met dit type verdamper in Rotterdam,
Terneuzen en Texel hebben geleerd dat met deze in-
stallaties een hoge graad van beschikbaarheid kan
worden bereikt. Vanuit het oogpunt van de openbare
drinkwatervoorziening beschouwd is de beschikbaar-
heidsgraad echter nog te laag, zodat bij het ontwerp
rekening moet worden gehouden met de installatie van
extra produktie- en opslagcapaciteit

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?