Mededeling - Mededeling 050

Mededeling 050 Normen voor bluswatervoorziening

Rapporten

De Werkgroep Brandweereisen van de KIWA-commis-
sie Distributie had tot taak inzicht en eenheid
te scheppen in de mogelijkheden water te ont-
trekken aan het leidingnet ten behoeve van
brandblussen.
In de eerste plaats is nagegaan hoeveel water en
gedurende welke tijd nodig is voor verschillende
objecten.
Dit heeft geresulteerd in het definiƫren van zes
risicogebieden.
Aangezien zowel de waterleidingbedrijven als de
brandweercorpsen ieder in hun gebied autonoom
zijn onder vaak geheel verschillende bestuur-
lijke omstandigheden is het niet mogelijk geble-
ken landelijk uniforme hoeveelheden water te
noemen voor de verschillende risicogebieden.
Geadviseerd wordt op te geven welke drukverla-
ging kan worden toegestaan.
Het rapport kan gebruikt worden als een hand-
leiding bij het overleg tussen het waterleiding-
bedrijf en de brandweer

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?