Mededeling - Mededeling 049

Mededeling 049 Electrodialyse en de nederlandse drinkwatervoorziening

Rapporten

Onderzoek met een viertal kleine proefinstallaties
en met één semi technische proefinstallatie heeft
aangetoond dat het electrodialyseproces kan worden
toegepast voor het ontzouten van Rijnwater en van
brak grondwater met een hoog gehalte aan organische
stoffen.
Bij de behandeling van deze soorten water treedt
een sterke membraanvervuiling op die het proces
ongustig beïnvloedt.
De membraanvervuiling blijkt te kunnen worden ver-
oorzaakt door humuszuren, vlokken en opgeloste
organische stoffen die in een biologische zuivering
of tijdens een breekpuntschloring worden gevormd.
Fenolen met een lage molecuulmassa geven geen mem-
braanvervuiling; deze wordt wel veroorzaakt door
hoog moleculaire verbindingen met polaire groepen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?