Mededeling - mededeling 048

Constructie en exploitatie van de put

Rapporten

Behandeld worden de punten die nodig zijn om een put voor
waterwinning te kunnen construeren en bewaken tijdens het
bedrijf. Het maken van het boorgat valt buiten het bestek
van deze mededeling.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?