Mededeling - Mededeling 047

Ontzuring van water met behulp van dolomitisch filtermateriaal

Rapporten

Ontzuring van grondwater met behulp van filtratie over
halfgebrande dolomitische filtermaterialen is een methode
die reeds geruime tijd in de bedrijfstak wordt toegepast.
Behalve natuurlijke dolomitische filtermaterialen
(~ a~ no- doen l ~kdolit-split) zijn ook synthetische filter-
materialen (~ a~ no- syn en Akdolit-gran) verkrijgbaar.
Over het algemeen wordt deze ontzuringsmethode het meest
toegepast bij kleine pompstations die zacht water produ-
ceren, waarbij een voldoende ontzuring door beluchting
moeilijk te realiseren is, en daarom economisch minder
aantrekkelijk is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?