Mededeling - Mededeling 046

Mededeling 046 Boorspoelingen

Rapporten

Onder auspicign van de Werkgroep Onderzoek Boringen is een onderzoek
uitgevoerd op het gebied van boorspoelingen. Er is studie gemaakt van de
diverse functies en eigenschappen van een boorspoeling en van de mogelijkheden
om de eigenschappen te controleren en aan te passen.
Om het gedrag van een spoeling te verklaren en inzicht te krijgen in de
mogelijkheden hierin wijzigingen aán te brengen, is aandacht gescho~ken
aan de structuur en eigenschappen van kleimineralen en aan die van kleiwater
systemen. In dit verband wordt ingegaan op verschijnselen zoals
kationen-en anionenadsorptie, op zwelling van ~lei bij wateropname en
op verschijnselen zoals flocculatie en peptisatie.
Een poging is gedaan het gedrag van de in nederland voorkomende kleilagen
te karakteriseren i’ianneer de:.;e \\Torden doorboord. De ervaringen die vlorden
opgedaan bij het boren door sommige kleilagen (b.V. potklei) blijken overeen
te komen met hetgeen op grond van de samenstelling van deze lagen kan
worden verwacht.
Een overzicht vlomt gegeven van de meest gebruikte spoelingingrediënten
en van de belangrijkste spoelingtypen~ De resultaten van een onderzoek naar
de eigenschappen van diverse bentonietproducten als spoelingingrediënt
worden hierbij vermeld.
Tot slot worden enkele vaak voorkomende spoelingproblemen behandeld en
wordt op de mogelijkheden ingegaan deze op te lossen en te voorkomen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?