Mededeling - Mededeling 045

Mededeling 045 Omstortingen van waterwinningsputten en het maximaal toelaatbaar putdebiet

Rapporten

In de praktijk van de grondwaterwinning speelt de keuze
van het omstortingsmateriaal van waterwinningsputten een
belangrijke rol.
Wordt de omstorting te grof gekozen dan is het risico niet
denkbeeldig dat de put ook na intensief schoonpompen al
bij een laag debiet zand gaat leveren. Kiest men de om-
storting te fijn ten opzichte van de filterspleten, dan
bestaat de kans dat de omstortingskorrels in de filter-
spleten dringen en deze verstoppen. Ook is het mogelijk
dat een eventueel aanwezige spoelingkoek dan tijdens het
schoonpompen onvoldoende verwijderd kan worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?