Mededeling - Mededeling 044

Invloed druk op verbruik

Rapporten

Bij het onderzoek heeft voorop gestaan tot praktische
conclusies te komen. Hierdoor was het noodzakelijk
onderzoek te verrichten in een of meer gebieden met
zoveel mogelijk aansluitingen waar het tevens moge-
lijk was de druk aanzienlijk te variëren. Voorts
moest het tijdsbestek zodanig worden gekozen dat tij-
delijke effecten van drukvariaties op het verbruik
geëlimineerd konden worden. Om bij een mogelijke in-
vloed van de druk op het verbruik te kunnen bepalen
wáár die invloed zich manifesteert, werden metingen
verricht om een indruk te verkrijgen van de globale
verdeling van het water voor verschillende doel-
einden. Ook werden metingen verricht op het labora-
torium om het verband te bepalen tussen de druk en
het verbruik bij een druppelende kraan en het verband
tussen het opvoeren van de druk voor een vlotterkraan
en de stijging van het water in de stortbak

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?