Mededeling - Mededeling 043

Troebelheidsmeters

Rapporten

Het begrip t r o e b e l h e i d i s een v e e l gebruikte parameter
voor h e t k a r a k t e r i s e r e n van de w a t e r k w a l i t e i t .
Een m o e i l i j k h e i d d a a r b i j i s evenwel dat d i t begrip s l e c h t s
een r e l a t i e v e waarde vertegenwoordigt welke i n s t e r k e
mate bepaald wordt door de grootte, vorm en brekingsindex
van de vaste d e e l t j e s i n h e t water, h e t gebruikte meet-
instrum ent en de toegepaste ijkmethode. I n d i t rapport
worden aanbevelingen gedaan voor een uniform e u i t v o e r i n g
van de troebelheidsm eting. D a a r b i j wordt van p r i m a i r
belang geacht d a t de troebelheidsm eters a l l e g e i j k t worden
met een standaardsuspensie. Gezien de ervaringen van h e t
Engelse Water Research Centre, de Deutscher Verein won
Gas- und Wasserfachmannern e.v. en de eigen m eetresultaten
komt de formazinesuspensie, b e r e i d volgens de Standard
Methods 13 ed., daarvoor h e t meest i n aanmerking

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?