Mededeling - Mededeling 042

Het oplaadeffect in drinkwaterinstallaties

Rapporten

In het midden van de zestiger jaren heeft het Staats-
toezicht op de Volksgezondheid er bij de waterleiding-
bedrijven bij herhaling op aangedrongen om over te
gaan tot het plaatsen van keerkleppen aan het begin
van de binneninstallaties. Doel hiervan is de be-
veiliging van het hoofdleidingnet tegen de mogelijke
verontreiniging door eventuele terugstroming van
water uit die binneninstallaties.
Een dergelijke terugstroming kan het gevolg zijn
van een (aanzienlijke) drukdaling in het hoofd-
leidingnet als gevolg van bijvoorbeeld een buis-
breuk of een plotselinge, grote, plaatselijke af-
name zoals bij brandblussing.
Door de installatie van een keerklep wordt de binnen-
installatie tevens in die zin van het hoofdleiding-
net afgesloten dat, indien door enige oorzaak de
druk in de installatie stijgt er geen drukont-
lasting naar het hoofdleidingnet kan optreden

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?