Mededeling - Mededeling 041

Putinfiltratie met drinkwater te 's-Gravenhage

Rapporten

In het duingebied van Den Haag wordt sedert 29 maart
1973 drinkwater (zie tabel 1) via een put geInfiltreerd.
(zie bijlage 1) Dit rapport beschrijft de proefnemingen
die werden verricht en bespreekt de resultaten die zijn
verkregen in de periode tussen 29 maart 1973 en 22 april
1975. In deze proefperiode werd, behoudens enkele kort
durende onderbrekingen, continu geInfiltreerd. Het debiet
bedroeg hierbij gemiddeld 37 m3/h. Gedurende deze proefperiode
is 663840 m3 water geInfiltreerd

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?