Mededeling - Mededeling 040

Kwaliteitsaspecten chemicalien bij de bereiding drinkwater

Rapporten

Het uitgangspunt, dat bij het formuleren van kwaliteitseisen
gehanteerd wordt, is dat het geproduceerde
drinkwater, ook bij dosering van chemicaliƫn,
blijft voldoen aan hetgeen de Waterleidingwet eist.
Artikel 4 van deze wet luidt:
“De eigenaar van een waterleidingbedrijf is gehouden
zorg te dragen, dat de levering van deugdelijk drinkwater
aan de verbruikers in zijn distributiegebied
gewaarborgd is en zodanige hoeveelheden onder zodanige
druk als het belang der volksgezondheid vereist”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?