Mededeling - Mededeling 038

Putverstopping door ijzerneerslagen te Castricum

Rapporten

Aanleiding tot het verrichten van onderzoek naar de
putverstopping in het infiltratiegebied van het PWN
te Castricum waren de resultaten van een in 1968
door het KIWA gehouden enquete onder de Nederlandse
waterleidingbedrijven, die grondwater distribueren.
Uit deze enquete is gebleken dat bij circa 46% van
de geenqueteerde bedrijven regelmatig putten worden
geregenereerd. De meest vookomende oorzaak van put-
verstopping bleek de afzetting van ijzerneerslagen
in de omstorting van de putten en in de filtersple-
ten te zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?