Mededeling - Mededeling 036

Plaats en capaciteit reinwaterkelders

Rapporten

De belangrijkste funkties van voorraadvorming van reinwater zijn de technisch-economische funktie van het afvlakken van verbruikspieken
en de zekerheidsfunktie m.b.t. bedrijfsstoringen. Voor wat betreft de plaats van voorraadvorming wordt uitgegaan van een onderscheid tussen produktie-, distributie- en klantenreservoirs.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?