Mededeling - Mededeling 035

Mededeling 035 Drukzones in stedelijke gebieden

Rapporten

De hoogte van de wooncomplexen in hoogbouwwijken is
vaak dusdanig, dat de stadsdruk te laag is om voldoen-
de Gaterlevering tot op de hoogste verdieping moge-
lijk te maken. Het water most daarom voor deze ge-
bouwen of voor de hoogste verdiepingen van deze ge-
bouwen onder een hogere druk worden opgepompt,

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?