Mededeling - Mededeling 034

Gaschromatografische bepaling van organochloor bestrijdingsmiddelen in water

Rapporten

Met de beschreven meth6de kunnen organochloor bestrijdingsmiddelen in water bepaald worden. De grens van aantoonbaarheid bedraagt voor
de meeste stoffen O~O, ~g/l. De bepaling is geschikt voor drinkwater en oppervlaktewater. De recovery van de procedure is niet voor
alle verbindingen gelijk en in alle .gevallen kleiner dan honderd procent.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?