Mededeling - Mededeling 033

De theorie van de vlokvorming

Rapporten

Bij het weergeven van de theorie van de vlokvor-
ming is vooral ingegaan op de verschillende moge-
lijkheden van de destabilisatie van colloiden be-
staande uit anorganische kleimineralen.
Geconcludeerd wordt dat bij de gebruikelijke coa-
gulatie met Fe en Al-zouten de electrostatische
coagulatie (indrukken van de dubbellaag van colloï-
den) wel altijd optreedt, doch zeker niet de be-
langrijkste rol speelt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?