Mededeling - Mededeling 032

Mededeling 032 Onderzoek naar het waterverbruik en de sanitaire voorzieningen voor een aantal Nederlandse kampeerterreinen

Rapporten

In dit rapport is een onderzoek beschreven omtrent
het waterverbruik van een aantal Nederlandse kam-
peerterreinen. Het doel van dit onderzoek was in de
eerste plaats een beter inzicht in de gemiddelde
en maximale verbruikscijfers te verkrijgen. Derge-
lijke gegevens zijn van belang voor het ontwerpen
van drinkvatervoorzieningen voor kampeerterreinen.
Verder zijn de bij dit onderzoek verkregen gegevens
omtrent sanitaire voorzieninpen bewerkt, om een in-
druk te verkrijgen van de bezettingsgraad van toilet-
ten, wasplaatsen, douches enz. in vergeliikinp met
de bestaande voorschriften.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?