Mededeling - Mededeling 030

Ervaringen met het reinigen van waterleidingnetten met water en lucht

Rapporten

De gebruikelijke reinigingsmethode van waterleidingbui-
zen door spuien met water heeft vaak een ontoereikend
effect, waardoor bepaalde klachten van de gebruikers
niet of slechts zeer tijdelijk kunnen worden verholpen.
Effectievere methoden zijn het spuien met water en
lucht en de reinigingsmethode met proppen van schuim-
plastiek. Toevoeging van lucht met behulp van een op
een brandkraan aangesloten compressor kan bij een be-
paalde spuisnelheid en mengverhouding tot een pulse-
rende stroming met een krachtig stotend effect leiden
die de reiniging zeer ten goede komt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?