Mededeling - Mededeling 029

Mededeling 029 Overzicht van het speurwerk in Kiwa-verband gedurende 1962

Rapporten

Zoals bekend heeft de N.V. KIWA zich van de oprichting af mede tot
taak gesteld het verrichten van wetenschappelijk speurwerk op waterleidinggebied.
Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren is en wordt
door het KIW A bij voortduring ernaar gestreefd om zoveel mogelijk waterleidingbedrijven
en deskundigen bij dit werk te betrekken.
Op het einde van 1962 waren dan ook onder auspiciƫn van het KIWA
werkzaam, drie algemene commissies met zeven subcommissies benevens
13 speurwerkcommissies met de bijbehorende werkgroepen. Deze werkwijze
houdt noodzakelijkerwijs in dat de deskundigen die in de commissies
zitting hebben doorgaans personen zijn die elders met een volle dagtaak
zijn belast, maar die door de belangstelling die zij voor hun vak hebben
altijd nog kans zien, zich voor speurwerkgroepen of -commissies beschikbaar
te stellen. Daarbij komt nog dat als gevolg van het beperkte aantal
specialisten dat in ons land in de waterleidingtechniek en in de ermee
verwante technieken werkzaam is, voor de verschillende speurwerkgroepen
vaak een beroep op dezelfde personen moet worden gedaan. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat onder deze omstandigheden de speurwerkgroepen
hun “ups and downs” kennen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?