Mededeling - Mededeling 028

Ervaringen met het reinigen van waterleidingnetten met behulp van proppen van schuimkunsstof

Rapporten

Na verloop van tijd zal het inwendige van een water-
leidingnet min of meer vervuilen als gevolg van afzet-
tingen en aangroeiingen van ijzer en mangaan en stoffen
van organische aard. Deze bieden bovendien een voe-
dingsbodem voor levende organismen. Het gevolg is dat
niet alleen een verhoogde leidingweerstand of vermin-
derde doorlaat optreedt a’ls gevolg van incrustaties (vaste
aankorstingen), maar ook zal de kwaliteit van het water,
rooral bij een tijdelijk hogere watersnelheid in de lei-
dingen (wasdag, brandweer), aanleiding tot klachten
kunnen geven als het slib dat zich in de leiding bevindt
in beweging komt. De meest eenvoudige remedie hier-
tegen is het regelmatig spuien van de leidingen met wa-
ter. Het is echter niet altijd mogelijk de vereiste spuisnel-
heid, die voor een goed effect liefst tussen 1,s en 2,5
mlsec moet liggen, te bereiken. Voor leidingen met grote
diameters is dit meestal zelfs geheel uitgesloten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?