Mededeling - Mededeling 027

Overzicht van het speurwerk in Kiwa-verband gedurende 1961

Rapporten

Op 27 november jl. werd dan eindelijk de eerste paal geheid voor
het nieuwe kantoorgebouw met laboratorium in de Plaspoelpolder
te Rijswijk.
Zeven jaren van voorbereiding waren aan dit officiële begin van
de bouw voorafgegaan. Eerst drie grote plannen, elk met inhouden
van ca. 20.000 mS, toen een kleiner plan met een inhoud
van ongeveer 15.000 mS, daarna onder invloed van de economische
depressie een beknopt plan van ruim 7.500 m3 inhoud,
gevolgd door het denkbeeld om het Gasinstituut en het KIW A
in één gebouw onder te brengen, dat nooit is uitgewerkt omdat
het Gasinstituut besloot naar Arnhem te gaan, toen een wat
groter plan en uiteindelijk het thans in uitvoering zijnde plan,
dat qua omvang en inhoud vrijwel overeenkomt met het vroegere
plan met een inhoud van ongeveer 15.000 mS.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?